3. simpozij SUVREMENI ZNAČAJ CRIJEVNE MIKROBIOTE

TEME
• Mikrobiota i metabolizam lijekova
• Mikrobiota u neurologiji
• Bakterije nisu same?
• Mikrobiota i imunost
• Fekalna transplantacija trenutno stanje i perspektive
• Probiotici i cijeljenje rane
• Probiotici, tjelovježba i energetski metabolizam

 

Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula
Datum: 18. – 20. ožujka 2022.

Osnivanje Fekalne Biobanke na Medicinskom fakultetu u Rijeci

Fekalna biobanka 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci uspostavio je Fekalnu biobanku kao prvu zbirku humanih fecesa u Hrvatskoj u svrhu liječenja pacijenta transplantacijom fekalne mikrobiote. Fekalna biobanka na Medicinskom fakultetu biti će repozitorij i distribucijski centar ne samo za Hrvatsku već i za susjedne zemlje, budući da se najbliža biobanka takve vrste nalazi u Rimu.