Snaga Beta-Glukana

Snaga inovacije za potpunu zaštitu imuniteta! Imunomodulacijski učinak beta—glukana izaziva veliko zanimanje znanstvenika već od 60-ih godina prošlog stoljeća. Glavni centri istraiivanja pozitivnih učinaka beta-glukana su SAD, Europa te posebno Japan gdje je tradicija koriétenja ljekovith gljiva bogatih beta-glukanom izuzetno jaka. U stručnoj literaturi objavljeno je preko 6000 znanstvenih publikacija koje govore o imunomodulirajućim svojstvima beta-glukana.